Grill na balkonie w przepisach prawa

Grill na balkonie w przepisach prawa

October 22, 2014 0 By Artur Sapa

grill
Polskie prawo co do zasady nie zabrania używania grilla na balkonie domu wielorodzinnego lub bloku. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które powodują, że musimy zrezygnować z tej przyjemności. Jakie akty prawne należy sprawdzić, żeby przekonać się czy w naszym bloku grillowanie na balkonie jest zabronione czy dozwolone?

Grillowanie to dla wielu osób najlepszy sposób na spędzenie letniego wieczoru z przyjaciółmi czy majówki w rodzinnym gronie. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów grilli – węglowe, elektryczne i gazowe. Najbardziej popularne są urządzenia wykorzystujące węgiel, jednak generują one dym, który może przeszkadzać sąsiadom. Problemu nie ma jeśli używamy grilla na otwartej przestrzeni, w ogrodzie lub na zamkniętej posesji. Wiele osób pragnie jednak urządzić spotkanie przy grillu na balkonie – i właśnie to wywołuje najwięcej kontrowersji. Czy polskie prawo dopuszcza używanie grilla na balkonie bloku?

Sprawdź regulamin spółdzielni

Co do zasady nie istnieją żadne regulacje prawne zakazujące używania grilla na balkonie. Nie znajdziemy ich ani w kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych. Skąd więc w wielu osobach przekonanie, że na balkonie nie można urządzać imprez z grillem w roli głównej? Wszystko zależy bowiem od regulaminu spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, do której należy blok. Chcesz dowiedzieć się czy możesz bez żadnych obaw grillować? Zapoznaj się z aktami wewnętrznymi, w których znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania mieszkańców zarówno w mieszkaniach, jak i tzw. częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice itd.). Większość spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ma w swoich regulaminach zapisy zakazujące używania grilla na balkonie. Warto jednak zauważyć, że balkon stanowi integralną część mieszkania, w którym każdy mieszkaniec może zachowywać się zgodnie ze swoją wolą – dopóki jego zachowanie nie wpływa negatywnie na spokój innych mieszkańców. Zakazane jest więc zakłócanie tzw. miru domowego, jednak używanie grilla na balkonie w sposób niezakłócający spokoju innych osób trudno jest podciągnąć pod takie zachowanie.

Martwe przepisy?

Pomimo że większość spółdzielni mieszkaniowych zakazuje grillowania na balkonach, to często trudno jest wyegzekwować od mieszkańców bloków przestrzeganie regulaminów. Straż miejska czy policja nie może bowiem wypisać mandatu osobom rozpalającym grille na balkonie, nie grożą za to żadne sankcje przewidziane przez kodeks wykroczeń lub inne akty prawne. Tak naprawdę obowiązek egzekwowania wewnętrznych regulaminów leży po stronie administracji spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. A co zrobić w sytuacji, gdy sąsiedzi grillujący na balkonie zakłócają nasz spokój (np. w godzinach nocnych)? Wtedy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu wykroczeń, a policja lub straż miejska ma obowiązek zareagować.

Źródło: grill360.pl